Folsyra är en förutsättning för att de röda blodkropparna ska bildas och för normal celldelning. Vilket av följande innehåller mest folsyra?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Folsyra är en förutsättning för att de röda blodkropparna ska bildas och för normal celldelning. Vilket av följande innehåller mest folsyra? Baljväxter, gröna grönsaker och lever

Förklaring

Vitaminer är ett samlingsnamn på livsnödvändiga organiska molekyler som ingår i kroppens ämnesomsättning. Kroppen har inte kapacitet att producera dessa i tillräcklig mängd, så därför måste de tillföras via födan. Vitaminer är antingen fettlösliga eller vattenlösliga. Överskott av de fettlösliga kan lagras i kroppsfettet och kan även leda till förgiftning, medan överskott av de vattenlösliga försvinner med urinen.Ställ en ny fråga