Vad av följande beskrivs pingsten ofta som?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Vad av följande beskrivs pingsten ofta som? Den kristna kyrkans födelsedag

Förklaring

Pingst är en kristen högtid som firar att den helige Ande gav sig tillkänna för apostlarna i Jerusalem. Pingst infaller 50 dagar efter Jesu uppståndelse och alltid den sjunde söndagen efter påsk. Ordet pingst kommer från grekiskan och betyder "femtionde". Pingst är en hyllning till den kristna kyrkans födelse då den kristna kyrkan anses ha fått sin begynnelse i och med pingstdagen. I judendomen firas pingsten som Shavuot och till minnet av att Gud gav judarna de tio budorden på Sinai berg.Ställ en ny fråga