20 % av 50 = ?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

20 % av 50 = ? 10

Förklaring

Procent är synonymt med hundradel och uttrycket per hundra. En hundradel kan också skrivas 1/100 eller 0,01. Det finns även ett speciellt procenttecken "%". Som exempel kan 45 % (läses som fyrtiofem procent) skrivas som 45/100 eller 0,45. Procentsatser används för att uttrycka hur stor eller liten en kvantitet är i förhållande till en annan kvantitet. Procentsatser används vanligen för att uttrycka värden mellan noll och ett.Ställ en ny fråga

Liknande frågor

20 % av 10 = ?
20 % av 75 = ?