230 - 50 + 70 = ?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

230 - 50 + 70 = ? 250

Förklaring

Elementär aritmetik är en gren inom aritmetiken och innefattar operationerna addition, subtraktion, multiplikation och division. De naturliga talen och de skriftliga symbolerna (siffrorna) som representerar dem, ingår också i elementär aritmetik. Likaså bråk och negativa tal, som kan representeras med hjälp av tallinjen.Ställ en ny fråga