5 % av 40 = ?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

5 % av 40 = ? 2

Förklaring

Procent är synonymt med hundradel och uttrycket per hundra. En hundradel kan också skrivas 1/100 eller 0,01. Det finns även ett speciellt procenttecken "%". Som exempel kan 45 % (läses som fyrtiofem procent) skrivas som 45/100 eller 0,45. Procentsatser används för att uttrycka hur stor eller liten en kvantitet är i förhållande till en annan kvantitet. Procentsatser används vanligen för att uttrycka värden mellan noll och ett.Ställ en ny fråga

Liknande frågor

5 % av 30 = ?
5 % of 60 = ?