År 1921 tilldelades Albert Einstein Nobelpriset i fysik, men för vilken upptäckt?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

År 1921 tilldelades Albert Einstein Nobelpriset i fysik, men för vilken upptäckt? Lagen för den fotoelektriska effekten

Förklaring

År 1921 tilldelades Albert Einstein Nobelpriset i fysik för sin upptäckt av den fotoelektriska effekten. Den fotoelektriska effekten är ett fysikaliskt fenomen där elektroner emitterar från ett ämne (vanligen metall), då det belyses med och absorberar elektromagnetisk strålning (fotoner) av tillräckligt hög frekvens.Ställ en ny fråga