År 2000 bytte Statens invandrarverk namn. Vad heter myndigheten idag?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

År 2000 bytte Statens invandrarverk namn. Vad heter myndigheten idag? Migrationsverket

Förklaring

Migrationsverket ansvarar för verksamhetsområdena asyl, besök och bosättning samt medborgarskap. Några av verkets uppgifter är utfärdande av visum för kort besök och tillstånd för bosättning i Sverige, asylprocessen, medborgarskap, uttagning av kvotflyktingar till Sverige, stöd för frivillig återvandring, och internationellt arbete inom EU och andra samverkansorgan.Ställ en ny fråga