År 1809 förlorade Sverige Finland till Ryssland, men när blev Finland självständigt?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

År 1809 förlorade Sverige Finland till Ryssland, men när blev Finland självständigt? 1917

Förklaring

Finland gränsar till Norge, Sverige och Ryssland. Finland var tidigare en del av Sverige. Det svenskspråkiga Åland utgör ett självstyrande landskap inom landet. Finland är officiellt tvåspråkigt, med finska och svenska som nationalspråk. Sverige förlorade Finland till Ryssland år 1809. År 1917 blev Finland självständigt.Ställ en ny fråga