Den är känd för en mycket hög salthalt och ligger i Mellanöstern. Vad heter sjön?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Den är känd för en mycket hög salthalt och ligger i Mellanöstern. Vad heter sjön? Döda havet

Förklaring

Döda havet är världens lägst belägna sjö och ligger i Asien (Mellanöstern), mellan Israel och Jordan. Havet har ett salthalt på omkring 31,5%, vilket är ca nio gånger så mycket som i Medelhavet. Döda havet ligger 420 meter under havsytan, och är därmed jordens lägsta punkt.Ställ en ny fråga