Den grekiska filosofen Platon beskrev två världar i sina verk. Den ena var idévärlden, men vad var den andra?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Den grekiska filosofen Platon beskrev två världar i sina verk. Den ena var idévärlden, men vad var den andra? Sinnevärlden

Förklaring

Den grekiske filosofen Platon (ca 428/427-348/347 f.Kr.) var Sokrates elev och grundare av akademin. Platon är känd för sin filosofi om en metafysisk diskussion som syftar till att separera idévärlden från sinnevärlden. Han är även känd som den primära källan till kunskap om Sokrates. Han menade bl.a. att förnuftet var människans främsta egenskap och att denna egenskap skiljer människan från djuren.Ställ en ny fråga