Den grekiska guden för tid heter Kronos. Vem är han son till?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Den grekiska guden för tid heter Kronos. Vem är han son till? Uranos

Förklaring

Kronologi är läran om tidsindelning och tideräkning. Den kan delas in i relativ kronologi, vilket innebär att händelser sätts i förhållande till varandra. Den kan också delas in i absolut kronologi, där händelser fastställs med tydliga datum eller tideräkningar. Utgångspunkten för en absolut kronologi är alltid en objektivt verifierbar händelse.Ställ en ny fråga