Den italienska neorealistiska filmen "Cykeltjuven" (Ladri di biciclette) kom år 1948 och anses vara en av filmhistoriens viktigaste filmer. Vem regisserade den?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Den italienska neorealistiska filmen "Cykeltjuven" (Ladri di biciclette) kom år 1948 och anses vara en av filmhistoriens viktigaste filmer. Vem regisserade den? Vittorio De Sica

Förklaring

Neorealism är en beteckning för den mest berömda perioden i italiensk filmhistoria. Denna period sträckte sig från mitten av 1940-talet fram tills början av 1950-talet. Neorealismen hade ett stort fokus på den vanliga arbetande människan, vilket illustreras i filmerna "Cykeltjuven" (1948) (Ladri di biciclette) av Vittorie De Sica och "Jorden skälver" (1948) (La Terra Trema) av Luchino Visconti. Neorealismen började med Rossellinis film "Rom - Öppen Stad" (romer, Citta aperta) från år 1945. Denna film inspirerade efterföljande många nya filrörelser världen över.Ställ en ny fråga