Den moderna julgranstraditionen förmodas ha börjat under 1700-talet, men i vilket land?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Den moderna julgranstraditionen förmodas ha börjat under 1700-talet, men i vilket land? Tyskland

Förklaring

Den moderna julgranstraditionen sägs härstamma från 1700-talets Tyskland. Traditionen blev därefter introducerad i England via de kungliga. År 1841 fanns det julgranar över hela Storbritannien. Under 1870-talet hade traditionen med att sätta upp en julgran i hemmet spridit sig runt om i världen bl.a. till USA.Ställ en ny fråga