Det finns två former av potentiell energi, den ena är lägesenergi och den andra är...vad då?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Det finns två former av potentiell energi, den ena är lägesenergi och den andra är...vad då? Elastisk energi

Förklaring

Potentiell energi är en form av mekanisk energi som ett objekt besitter på grund av sitt läge. Till exempel så har ett äpple på en gren potentiell energi som omvandlas till kinetisk energi när äpplet faller ner. Formeln för potentiell energi är E = m*g*h, där (m) är objektets massa, (g) är den lokala tyngdaccelerationen och (h) är höjden. Det antagna standardvärdet för normal tyngdacceleration på jordytan är g = 9,80665 m/s^2.Ställ en ny fråga