Ekonomen Thomas Piketty var 22 år gammal när blev han filosofie doktor på en avhandling om...vad då?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Ekonomen Thomas Piketty var 22 år gammal när blev han filosofie doktor på en avhandling om...vad då? Fördelningspolitik

Förklaring

Thomas Piketty (1971) är en fransk ekonom, som specialiserat sig på studier i ekonomisk ojämlikhet i förmögenhets- och inkomstfördelning. Han blev känd för omvärlden med lanseringen av boken "Le capital au XXIème siècle" (Kapitalet i det tjugoförsta århundradet). Boken är en summering som innehåller stora delar av hans forskningsarbete. Den berör särskilt kapitalets och förmögenhetsindelningens stigande betydelse.Ställ en ny fråga