Filmen "Titanic" från år 1997 var världens första film med en budget på 200 miljoner dollar. Hur mycket kostade det att bygga det ursprungliga skeppet år 1910 - omräknat till 1997-års pengavärde?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Filmen "Titanic" från år 1997 var världens första film med en budget på 200 miljoner dollar. Hur mycket kostade det att bygga det ursprungliga skeppet år 1910 - omräknat till 1997-års pengavärde? 120-150 dollar

Förklaring

Leonardo DiCaprio (född 1974) blev världskänd genom sin huvudroll i filmen "Titanic" år 1997. Leonardo DiCaprio gjorde rollen som Jack Dawson och spelade mot Kate Winslet i rollen som Rose DeWitt Bukater. Produktionen av filmen "Titanic" var extremt kostsam. Filmens budget låg på 200 miljoner dollar, vilket var det högsta produktionsbeloppet dittills - och mer än vad det kostade att bygga den ursprungliga Titanic. År 1910 kostade tillverkningen av skeppet Titanic ca 1,5 miljoner dollar. Vilket år 1997 svarade till 120-150 miljoner dollar.Ställ en ny fråga