Från vilken religion känner vi begreppet karma?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Från vilken religion känner vi begreppet karma? Buddhismen

Förklaring

Karma är ett centralt begrepp i indisk religion och filosofi, t.e.x. i buddhismen. Enligt läran om karma är det människans handlingar (dvs. karma), som delvis orsakar att man återföds om och om igen (samsara) och delvis avgör i vilken skepnad ens nästa återfödsel kommer ske. Karma kan översättas till "orsak och verkan". Karma är en princip som beskriver hur tankar, ord och handlingar skapar intryck i våra sinnen. Dessa intryck mognar senare under rätta omständigheter och visar sig som våra inre och yttre upplevelser.Ställ en ny fråga