Från vilken religion kommer begreppet "dharma"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Från vilken religion kommer begreppet "dharma"? Buddhismen

Förklaring

I hinduismen och buddhismen är dharma den eviga rättsordningen som existerar i kosmos, i samhället och i den enskilda individen. Dharma är Buddhas lära och beskriver metoder för att uppnå nirvana. Dharma har nära samband till karma. Buddhismen har anhängare över hela världen och är en av de stora världsreligionerna.Ställ en ny fråga