Från vilken religion vi känner begreppet Shahadah?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Från vilken religion vi känner begreppet Shahadah? Islam

Förklaring

Världsreligionen islam uppstod i Arabien under 600-talet. Den muslimska trosbekännelsen kallas Shahadah och lyder: "Det finns ingen gud utom Gud och Muhammed är Guds profet". Den som i närvaro av vittnen uttalar dessa ord uppriktigt och utan tvång på arabiska anses av de troende ha konverterat till islam.Ställ en ny fråga