Från vilken religion vi känner begreppet sunni?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Från vilken religion vi känner begreppet sunni? Islam

Förklaring

Världsreligionen islam uppstod i Arabien under 600-talet. Uppenbarelser som profeten Muhammed mottog år 610-632 finns samlade i Koranen som är muslimernas primära heliga skrift. Efter hans död rådde det oenighet om vem som skulle efterträda honom. Detta resulterade i en splittring och muslimerna delades upp i shiamuslimer och sunniter, vilket fortfarande är islams två huvudriktningar.Ställ en ny fråga