Från vilket land härstammade Vitus Bering?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Från vilket land härstammade Vitus Bering? Danmark

Förklaring

Vitus Jonassen Bering levde år 1681-1741 och var en dansk-rysk upptäcktsresande och marinofficer. Han blev värvad till Peter den Stores flotta och deltog i Stora nordiska kriget där han stred mot sitt gamla och nya fosterlands gemensamma fiender. Efter kriget önskade tsaren utforska och kartlägga Rysslands östliga del. År 1728 bevisade Bering att Asien och Nordamerika inte var förenade med varandra. Sundet mellan de två kontinenterna kallas Berings sund och är uppkallat efter just Bering.Ställ en ny fråga