Från vilket land kom August Strindberg?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Från vilket land kom August Strindberg? Sverige

Förklaring

August Strindberg (1849-1912) var en produktiv författare och ett världsnamn inom utvecklingen av det moderna dramat. Han skrev både naturalistiska pjäser med könskampen som tema, symboliska dramer och realistiska romaner. Han skrev tre diktsamlingar, åtskilliga fabler och äventyr, historiska noveller, didaktisk prosa och folklivsskildringar från skärgården. Bland hans verk finns "Hemsöborna" (1887), "Fadren" (1887) och "Fröken Julie" (1888).Ställ en ny fråga