Från vilket land kom Georg Simon Ohm (Ohms lag)?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Från vilket land kom Georg Simon Ohm (Ohms lag)? Tyskland

Förklaring

Georg Simon Ohm levde år 1789-1854. Han var gymnasielärare i fysik och matematik och blev professor vid universitetet i München år 1849. Han beskrev lagen om elektrisk resistans som publicerades i den berömda boken "Die galvanische Kette mathematisch bearbeitet" år 1827. Ohms lag kan beskrivas som U = R*I, där U är spänningen, R är resistansen och I är strömmen. Det dröjde innan omvärlden reagerade på hans upptäckter, bland annat hans upptäckt att endast sinusvågor uppfattas som rena toner av det mänskliga örat (år 1843). Denna upptäckt fick uppmärksamhet först när den återupptäcktes och användes av Hermann von Helmholtz.Ställ en ny fråga