Från vilket språk kommer låneordet "pjäxa"?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Från vilket språk kommer låneordet "pjäxa"? Finska

Förklaring

Finska är det största av Finlands två officiella språk och ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Trots att språket talas i Norden är det inte släkt med de nordiska språken, utan tillhör den uraliska språkfamiljen (till skillnad från den indoeuropeiska). Det finska språkets ursprung är svårt att entydigt förklara. Språket har samband österut, men folket har genetiskt samband såväl söderut, västerut som österut.Ställ en ny fråga