Från vilket språk kommer prefixet aero?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Från vilket språk kommer prefixet aero? Grekiska

Förklaring

Prefixet aero kommer från det antika grekiska språket. Det används till exempel i aerodynamik som är en gren av fysiken som beskriver hur luft uppför sig.Ställ en ny fråga