Från vilket land kom renässansmålaren och grafikern Albrecht Dürer?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Från vilket land kom renässansmålaren och grafikern Albrecht Dürer? Tyskland

Förklaring

Den tyske målaren, grafikern och konstteoretikern Albrecht Dürer bodde i Nürnberg och levde mellan år 1471-1528. Dürer förenade teoretiska insikter, hämtade från den italienska renässansen, med den nederländska och tyska konstens traditioner. Bland annat i Erasmus av Rotterdam, Adam och Eva (år 1507) De fyra apostlarna (år 1526) och även i självporträtt, altartavlor och religiösa verk. Han var en av grafikens största mästare och skapade de berömda kopparsticken "Riddaren, döden och djävulen " (1513), "Hieronymus i studerkammaren" och "Melancholia" (båda 1514).Ställ en ny fråga