Göteborg ligger på västkusten vid Göta älvs mynning och delas av två landskap. Vilka?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Göteborg ligger på västkusten vid Göta älvs mynning och delas av två landskap. Vilka? Bohuslän och Västergötland

Förklaring

Göteborg är en förhållandevis ung stad, grundad på tidigt 1600-tal, och var länge bara Sveriges tredje stad. Efter erövringen av Skåne och Blekinge ansågs Karlskrona som rikets viktigaste sjöfartsstad. Men med Svenska Ostindiska kompaniet och annan sjöfart utanför Östersjöområdet växte staden fort under senare delen av 1700-talet. Göteborg är numera sedan länge Sveriges näst största stad med över 500 000 invånare i tätorten.Ställ en ny fråga