Hans namn börjar på bokstaven "A" och enligt bibeln var han den första mannen som levde på jorden. Vad heter han?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hans namn börjar på bokstaven "A" och enligt bibeln var han den första mannen som levde på jorden. Vad heter han? Adam

Förklaring

Enligt Bibelns skapelseberättelse var Eva och Adam de första människorna som Gud skapade. De bodde i Edens trädgård. En dag äter Eva och Adam av ett äpple trots att Gud hade förbjudit dem att göra just detta. Detta ledde till att de förvisades från Edens trädgård ner till jorden. Eva blev då jordens första kvinna och Adam blev jordens första man. Namnet Eva betyder liv, vilket syftar på att hon gav liv när hon blev mor till alla människor. Tillsammans fick Eva och Adam de två sönerna Kain och Abel.Ställ en ny fråga