Hur högt är Klippiga bergens högsta berg, Mount Elbert?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur högt är Klippiga bergens högsta berg, Mount Elbert? 4.399 meter

Förklaring

Klippiga bergen (Rocky Mountains) är en bergskedja i västra Nordamerika. Klippiga bergen sträcker sig från Mexico genom USA och Kanada och slutar i Alaska. Bergskedjans högsta punkt är Mount Elbert som ligger i Colorado. Mount Elbert är 4.399 meter högt.Ställ en ny fråga