Hur långt tillbaka i tiden går judendomen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur långt tillbaka i tiden går judendomen? 1200 f.Kr.

Förklaring

Judendomen är en världsreligion med rötter som går tillbaka till ca. 1200 f.Kr. Den är en minoritetsreligion i alla länder med undantag i Israel. Den judiska vilodagen kallas Sabbat och infaller fredag ​​kväll till lördag kväll varje vecka. Gudstjänst sker i synagogor. Judendomen är det judiska folkets traditionella religion och kultur. Judendomen är den äldsta av de stora monoteistiska världsreligionerna.Ställ en ny fråga