Hur långt tillbaka i tiden kan man datera genom användning av C14-metoden?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur långt tillbaka i tiden kan man datera genom användning av C14-metoden? Ca. 50.000 år

Förklaring

C14-metoden (kol-14-metoden) är en metod för arkeologisk och geologisk datering av organiskt material med användning av den radioaktiva isotopen kol-14. Denna isotop har en halveringstid på 5730 år och bildas kontinuerligt i atmosfären genom kosmisk strålning. Den inhaleras i form av koldioxid och absorberas därmed av alla levande organismer. När en organism dör upphör upptaget av kol och det radioaktiva 14C börjar långsamt sönderfalla. Genom att mäta den återstående mängden kan man datera ca. 50.000 år tillbaka i tiden. Metoden utvecklades av den amerikanske kemisten Willard F. Libby (Nobelpris år 1960).Ställ en ny fråga