Hur länge pågick Ryska revolutionen som startade efter Oktoberrevolutionen?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur länge pågick Ryska revolutionen som startade efter Oktoberrevolutionen? 3 år

Förklaring

Oktoberrevolutionen är den del av ryska revolutionen som utbröt 7. november år 1917. Den genomfördes med en statskupp i vilken bolsjevikerna störtade den ryska regeringen och tsaren. Ryska revolutionens första del kallas Februarirevolutionen. Oktoberrevolutionen organiserades och leddes av Lev Lenin och Pavel Dybenko. Efter det ryska inbördeskriget (år 1918-1921) blev Lenin ledare för Sovjetunionen. Oktoberrevolutionen skilde sig från Februarirevolutionen genom att den växte från ett massuppror och att den var planerad.Ställ en ny fråga