Hur många arter av fladdermus finns i Sverige?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur många arter av fladdermus finns i Sverige? 19

Förklaring

Fladdermöss är den näst artrikaste däggdjursgruppen på jorden med mer än 1000 arter, vilka alla kan flyga. Många arter av fladdermöss är hotade eller sällsynta, ofta framförallt av habitatförlust. I Sverige har man hittat 19 arter fladdermöss, vilka alla sedan 1986 är fridlysta. Till fladdermössens hjälp kan man i lämpliga habitat sätta upp speciella fladdermusholkar. Dessa skiljer sig från fågelholkar genom att ingången är i holkens undersida.Ställ en ny fråga