Hur många blodtyper finns det i AB0-systemet som är den vanligast förekommande indelningen av blodgrupper?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur många blodtyper finns det i AB0-systemet som är den vanligast förekommande indelningen av blodgrupper? Fyra

Förklaring

Blodgrupper är ärftliga variationer i antigenstrukturen på ytan av de röda blodkropparna. AB0-systemet är den vanligast förekommande indelningen av blodgrupper. I denna finns två antigener, A och B, och fyra kombinationer av dem: A, B, AB och 0. Rh-systemet används ofta tillsammans med AB0-systemet för att bedöma kompatibilitet mellan blod. Antingen har man Rhesusfaktorn (är Rh-positiv) eller så har man den inte (är Rh-negativ). Blandas blod med olika blodtyper kommer de röda blodkropparna klumpa ihop sig. I Sverige är blodgrupp A Rh-positiv vanligast.Ställ en ny fråga