Hur många elektroner är det i en halvledares yttersta skal?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur många elektroner är det i en halvledares yttersta skal? 4

Förklaring

Halvledare är material med elektrisk ledningsförmåga som ligger mellan ledande och isolerande material. Ett rent halvledarmaterial kännetecknas av elektrisk resistans vid ökad temperatur och frånvaro av fria valenselektroner i kristallgittret. Moderna halvledarkomponenter som till exempel dioder och transistorer är vanligtvis baserade på grundämnet kisel.Ställ en ny fråga