Hur många elektroner kan det vara i en atoms tredje elektronskal?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur många elektroner kan det vara i en atoms tredje elektronskal? 18

Förklaring

Den klassiska modellen för atomer beskriver ett elektronskal som ett diffus område, där sannolikheten för samspel med en elektron är störst. Elektronskalen benämns K, L, M, N, O, P, och Q eller 1, 2, 3, 4, 5, 6 och 7, räknat från den innersta till yttersta. Elektroner i de yttre skalen har högre genomsnittlig energi och befinner sig längre bort från kärnan än elektroner i de inre skalen. Ett skals maximala elektronantal uppfyller formeln 2*n^2, där n är elektronskalets nummer.Ställ en ny fråga