Hur många grupper är det periodiska systemet indelat i?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur många grupper är det periodiska systemet indelat i? 18

Förklaring

Periodiska systemet är en tabell över grundämnen/element som är uppställd efter deras kemiska och fysikaliska egenskaper. Grundämnena är ordnade efter antalet protoner i kärnan och antalet elektroner i de yttre elektronbanorna. Dessa två egenskaper spelar en avgörande roll för de enskilda ämnenas kemiska egenskaper. På samma sätt finns det en koppling mellan ämnenas kemi och deras placering i det periodiska systemet. Systemet är avbildat som en tabell och indelad i grupper och perioder.Ställ en ny fråga