Hur många gudar bor på Olympen enligt den grekiska mytologin?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur många gudar bor på Olympen enligt den grekiska mytologin? 12

Förklaring

Grekisk religion, mytologi, kultur och myter har sitt ursprung i det antika Grekland. Den grekiska skalden och poeten Hesiodos var verksam omkring år 700-600 f.Kr.. Hans verk är de huvudsakliga källorna till den grekiska mytologin och han gjorde en systematisering av gudarna. På Olympen bor 12 gudar som leds av Zeus och Hera. Bland de andra gudarna finner vi bland annat Hades.Ställ en ny fråga