Hur många hade sin huvudsakliga sysselsättning i jordbruket under 1500-talets Sverige?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur många hade sin huvudsakliga sysselsättning i jordbruket under 1500-talets Sverige? Ca 90%

Förklaring

Under förhistorisk tid bestod den svenska ekonomin av en jägar-samlar-ekonomi. Sedan järnåldern har Sverige haft en omfattande utrikeshandel, ofta begränsad till ett fåtal import- och exportvaror. Exportvarorna bestod framför allt av järn och trä. Under 1500-talet hade över 90% av Sveriges befolkning sin huvudsakliga sysselsättning i jordbruket. En av de största importvarorna var salt för konservering av livsmedel.Ställ en ny fråga