Hur många invånare har Portugal?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur många invånare har Portugal? 11 miljoner

Förklaring

Portugal är ett land på den Iberiska halvön i södra Europa. Där bor ca 11 miljoner människor på en yta om 92.391 km². Under en period var Portugal en stor kolonialmakt tack vare Sjöfarten. Mellan åren 1926 till 1974 var Portugal en diktatur, och styrdes av diktatorn Salazar. Diktaturen störtades och demokratiska reformer inleddes. År 1976 blev den socialistiska Soares president och ledde Portugal in i EU.Ställ en ny fråga