Hur många landskap finns det i Sverige?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur många landskap finns det i Sverige? 25

Förklaring

Landskap är geografiska områden som vanligen bygger på en äldre politisk indelning och är grundad på kulturella och geografiska särdrag som många människor starkt identifierar sig med än i dag. Sverige har 25 landskap vars ursprung går tillbaka till forntiden. Ännu under medeltiden fungerade många landskap (även kallade land) som självständiga politiska enheter med egna lagar och landsting.Ställ en ny fråga