Hur många njurar har en människa vanligtvis?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur många njurar har en människa vanligtvis? Två

Förklaring

Njuren är ett organ hos ryggradsdjur som framförallt kontrollerar kroppens vätske- och elektrolytbalans. Människans njurar är 10-12 cm långa och är placerade på var sin sida om ryggraden. Kroppen har två njurar men kan klara sig helt med endast en. Njurarna är således del av ett dubbelsäkrat kretslopp som säkrar kroppens överlevnad ifall en av njurarna skulle upphöra att fungera.Ställ en ny fråga