Hur många ombud från varje medlemsland ingår i generalkonferensen, som är Unescos högsta beslutande organ?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur många ombud från varje medlemsland ingår i generalkonferensen, som är Unescos högsta beslutande organ? 5

Förklaring

Unesco, Förenta nationernas organisation för utbildning, vetenskap och kultur, (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization) är ett av Förenta nationernas fackorgan. Medlemskap i Unesco går hand i hand med FN-medlemskap, vilket innebär att alla FN-medlemmar har rätt till medlemskap i Unesco. Icke-FN-medlemmar kan upptas på rekommendation av organisationens styrelse. Organisationen finansieras av medlemsländerna.Ställ en ny fråga