Hur många poäng får den cyklist som är först med att ta sig över ett kategori ett-berg i Tour de France?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur många poäng får den cyklist som är först med att ta sig över ett kategori ett-berg i Tour de France? 15

Förklaring

Den rödprickiga tröjan bärs av den cyklist som leder bergspristävlingen i Tour de France. Bergen i Tour de France är indelade i fem kategorier beroende på svårighetsgrad. Utanför kategori, kategori ett, kategori två, kategori tre och kategori fyra. Den första cyklisten som tar sig över ett berg i de olika kategorierna får följande poäng: Utanför-kategori ger 20 poäng, kategori ett ger 15, kategori två ger 10. Kategori tre ger 4 och kategori fyra ger 3 poäng.Ställ en ny fråga