Hur många världsdelar finns det?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur många världsdelar finns det? 7

Förklaring

Jordens landområden indelas normalt kulturellt, historiskt och geografiskt i 7 världsdelar: Afrika, Nordamerika, Sydamerika, Antarktis, Asien, Europa och Oceanien. Några gånger räknas dock Nordamerika och Sydamerika som en världsdel - Amerika. Asien och Europa räknas också ibland som en - Eurasien.Ställ en ny fråga