Hur mycket blod pumpas genom ett mänskligt hjärta varje minut?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur mycket blod pumpas genom ett mänskligt hjärta varje minut? 4-6 liter

Förklaring

Människan har ca: 1,8 m² hud, 600 muskler, 206 ben, över 100 leder, 90.000 km vener, artärer och kapillärer samt 13 miljarder nervceller. Varje minut pumpas 4-6 liter blod igenom hjärtat. Människan har ca 25 biljoner röda, runda celler med en storlek på 0,007 mm i diameter. Den samlade ytan av dessa uppskattas till 1300 m². Hjärnan väger i genomsnitt 1350 gram. Människan har en stor hjärna, men den är långt i från störst. Både elefanten och blåvalen har betydligt större hjärnor.Ställ en ny fråga