Hur ser könsfördelningen ut i en typisk myrstack?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur ser könsfördelningen ut i en typisk myrstack? 100% honor

Förklaring

Myror har en ytterst komplex social struktur. Alla arbetsmyror är nästan uteslutande honor. De kontrollerar drottningen vars enda uppgift är att lägga ägg. Arbetshonorna dödar sina bröder medan de fortfarande är larver. Drottningen har dock sina knep för att säkra artens överlevnad. Hon föder nämligen upp andra drottningar och kan själv styra antalet hon- och hanägg. När de nyfödda drottningarna ska para sig med de bevingade hanarna så passar drottningen på att lägga tillräckligt många hanägg så att arbetsmyrorna inte hinner döda alla.Ställ en ny fråga