Hur skrivs det engelska verbet "refer" i förfluten tid?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur skrivs det engelska verbet "refer" i förfluten tid? Referred

Förklaring

Den engelska grammatiken baseras på språkets germanska rötter, men till skillnad från de flesta andra germanska och romanska språk böjs adjektiven till exempel inte i kön och tal. Engelskan har generellt sett färre böjningsformer. De semantiska nyanserna anges istället med hjälpord och ordföljd. Det finns dock böjningsformer precis som regelbundna och oregelbundna ord i detta avseende.Ställ en ny fråga