Hur stor är den kinetiska energin hos en bil på 1000 kg rör sig med en hastighet av 20 m/s?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur stor är den kinetiska energin hos en bil på 1000 kg rör sig med en hastighet av 20 m/s? 200 kJ

Förklaring

Kinetisk energi eller rörelseenergi är en grundläggande form av mekanisk energi kopplad till rörelser. Ett objekt med en massa (m), som rör sig med en hastighet (v) i ett bestämt referenssystem har i detta system en kinetisk energi (E), där E = 1/2*m*v^2.Ställ en ny fråga