Hur stor är den kinetiska energin hos ett objekt på 50 kg som rör sig med en hastighet av 10 m/s?

Hitta svaret längst ner

Sätt dina kunskaper på prov och svara

Hur stor är den kinetiska energin hos ett objekt på 50 kg som rör sig med en hastighet av 10 m/s? 2500 J

Förklaring

Kinetisk energi eller rörelseenergi är en grundläggande form av mekanisk energi kopplad till rörelser. Ett objekt med en massa (m), som rör sig med en hastighet (v) i ett bestämt referenssystem har i detta system en kinetisk energi (E), där E = 1/2*m*v^2.Ställ en ny fråga